Polak Roku w Belgii W organizację i przebieg Konkursu zaangażowanych jest wiele organizacji polonijnych działających w Belgii (m.in.: Polska Macierz Szkolna, Związek Polaków w Belgii). Od IV edycji organizatorów wspomogła Emigration Project, a od roku 2015 roku nad przygotowaniami i realizacją Konkursu czuwa Ambasada RP w Belgii.
Nagroda internautów Internauci wybierają zwycięzcę w plebiscycie internetowym ogłoszonym na stronie konkursu spośród wszystkich spełniających wymogi formalne kandydatów, zgłoszonych do konkursu „Polak Roku w Belgii”.
Nagroda Polonii Komisja konkursowa wybiera, spośród zgłoszonych kandydatów spełniających wymogi formalne, laureata wyróżniającego się szczególną działalnością na rzecz Polaków, Polonii, czy Polski.
Polak Roku w Belgii Nagroda w konkursie jest uhonorowaniem pracyPolaków, którzy integrując się w nowej rzeczywistości i środowisku belgijskim, nie zapomnieli o pielęgnowaniu swoich korzeni.
Nagroda Specjalna Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz Prezes Rady Polonii Belgijskiej mogą przyznać Nagrodę Specjalną dla wybitnej osobowości zasłużonej dla Polski i/lub Polonii w Królestwie Belgii.

Zgłoszenia kandydatów

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w 11 edycji konkursu Polak Roku w Belgii. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu, zarówno drogą elektroniczną jak i pocztową upływa 12 października 2019r. Zgłoszeni i zaakceptowani przez organizatorów kandydaci wezmą udział w głosowaniu internautów, które rozpocznie się 18 października 2019r. i zostanie zamknięte 31 października 2019r. Ogłoszenie wszystkich laureatów konkursu odbędzie się w dniu 12 listopada 2019r. podczas uroczystej Gali kończącej jedenastą edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”.

ZGŁOSZENIA: www.polakroku.be/zgloszenie-kandydata/

Polak Roku w Belgii

Konkurs „Polak Roku w Belgii” jest największym wydarzeniem promocyjnym dla Polonii belgijskiej. Jego ideą przewodnią jest wyróżnienie Polaków aktywnie budujących pozytywny wizerunek naszego kraju w Belgii. Oficjalnym organizatorem XI edycji Konkursu jest Ambasada RP w Królestwie Belgii oraz Rada Polonii Belgijskiej, we współpracy z takimi organizacjami jak: Polish Expat Network Belgium, Emigration Project i Centrum Kultury i Języka Polskiego–Daskalia.

Misją konkursu jest prezentowanie sukcesów Polaków i uznania, jakim cieszyli się w środowisku belgijskim na polu zawodowym i społecznym. Konkurs zakończony wieczorną galą ma być uhonorowaniem pracy Polaków, którzy integrując się w nowej rzeczywistości i środowisku belgijskim, nie zapomnieli o pielęgnowaniu swoich korzeni.

Koncepcja tego bezprecedensowego konkursu spodobała się na tyle, by stać się inspiracją dla innych podobnych inicjatyw organizowanych obecnie pod wieloma
szerokościami geograficznymi. Niewątpliwie powodem do dumy jest fakt, że realizowany w Królestwie Belgii nasz konkurs jest również prekursorem prestiżowego wydarzenia „Wybitny Polak za granicą” organizowanego w Polsce od 2010 roku przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz jego licznych edycji regionalnych zapoczątkowanych rok później (m.in.:w Austrii, Irlandii, USA, Anglii, Walii, Irlandii Północnej, Francji, Norwegii, Szkocji, Hiszpanii).