11 Edycja Konkursu Polak Roku w Belgii

Nagrody w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu Polak Roku w Belgii rozdane. Trafiły w ręce osób które w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia polskiej wspólnoty w Belgii. Nagrodę Internautów przyznano pani Anecie Jouvray, blogerce i doradcy biznesowemu. Nagrodę Specjalną przyznawaną na wniosek ambasadora w Królestwie Belgii oraz prezesa Rady Polonii Belgijskiej otrzymał pan Andrzej Pakulski, zasłużony działacz polonijny. Nagrodę główną konkursu, statuetkę autorstwa Halinki Jakubowskiej otrzymała Katarzyna Radomskam twórczyni Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia.


  Katarzyna Radomska - Polka Roku 2019

Pojawiła się w Brukseli w 2004 roku i prawie natychmiast zaangażowała się w życie kulturalne tutejszej Polonii. W 2013 roku  zakłada Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia (http://daskalia.eu/ ) w Leuven, a także działającą przy centrum: bibliotekę, przedszkole, szkołę podstawową oraz szkołę muzyczną. Kasia wraz z Daskalią aktywnie angażuje się w prace Instytutu Polskiego,  współpracuje także z organizacjami belgijskimi na rzecz upowszechniania wiedzy o polskiej historii i kulturze. Organizuje też wiele wydarzeń polonijnych : warsztatów dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych,  spotkań z dobrą literaturą i z przedstawicielami życia kulturalnego z Polski. W 2016 roku po raz pierwszy Daskalia wraz  z BeKaPem ustanawia nagrodę im. J.Joteyki dla Wybitnej Polki w Belgii.


  Andrzej Pakulski - Nagroda specjalna

Brawura'' Pana Andrzeja Pakulskiego jest  ''hors norme-ponad wymiar''. Gotowy służyć pomocą każdemu, który jej potrzebuje. Nie ma  osób w Polonii nieznających Go. Przez wiele, wiele lat, zacząwszy już w okresie dzieciństwa  działał w  akcjach pomocy. Był i jest ''mostem'' miedzy Polską a Belgią w różnych dziedzinach czy to kulturalnych, historycznych, ekonomicznych, naukowych, socjalnych czy sportowych. Lista byłaby długa, kilka przykładów: organizacja pomocy dla Polski w czasie stanu wojennego, wszystko finansowane własnymi środkami. Służył pomocą rożnym placówkom polonijnym jak Misji Katolickiej, SKP, Placówkom RP i innym przy druku zaproszeń, programów, afiszów itp. ''Izba  Pamięci'' w Lommel to także On czy Pro Deo ,pomoc emigrantom polskim Andrzej Pakulski został uhonorowany dwoma polskimi odznaczeniami, Srebrnego Krzyża Zasługi w 199 oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasług w 1998. Przedstawiciel kilku organizacji związanych z Polską jak Izba Handlowa Brukselsko-Polska, BENELUX. Fundacja Polonia w Brukseli to przede wszystkim Andrzej Pakulski. W jego domu odbywają się sławetne'' Kolędy''. Pojawiają się tam nie tylko Polacy. Ostatnio wspiera dzielnie młodych polskich wynalazców, którzy już niedługo, dzięki niemu, będą gościli w Brukseli.


  Aneta Jouvray - Nagroda internautów

Jest bardzo dobrze znana w środowisku polonijnym w Belgii ze swojej pracy społecznej na rzecz wsparcia Polaków w Belgii. Od 2 lat prowadzi swoją grupę na FB gdzie ponad 6500 użytkowników korzysta z jej bezcennych porad dotyczących życia i pracy w tym kraju. Aktywność ta jest bardzo doceniana a wkład Anety ogromny. Aneta pracuje także bardzo aktywnie na rzecz promowania Polaków oraz ich jednoczenia i integracji. Jednym z przykładów takiej działalności jest udział animowanej przez nią grupy rodaków  w corocznie organizowanej w Belgii inicjatywie Think Pink dotyczącej profilaktyki leczenia raka piersi.


 Dirk Verbeke - Nagroda Polonii

Prezes STOWARZYSZENIA 1. POLSKIEJ DYWIZJI PANCERNEJ BELGIA w Antwerpii. Organizator WYSTAWY Pancerne Skrzydła. Wigilii w Antwerpii oraz wielu Spotkań polsko-polonijnych. Studiował ekonomię stosowaną na Uniwersytecie w Antwerpii. W latach 1991–2015 był sekretarzem miasta Tielt. Miasto to zostało wyzwolone 8 września 1944 r. Przez Pierwszą Polską Dywizję Pancerną gen. S. Maczka.  Od 25 lat nieprzerwanie pracuje nad ochroną i szerzeniem pamięci o polskich żołnierzach. Zorganizował trzy wystawy w Tielt na temat wyzwolenia miasta, intensywnie pracował nad ceremoniami upamiętniającymi żołnierzy i był bardzo aktywny w tworzeniu pomnika wyzwolenia, czołgu Sherman w Tielt.