Zgłoszenie kandydata

Osoba zgłaszająca:

Osoba zgłaszająca 2:

Osoba zgłaszająca 3:

Osoba zgłaszająca 4:

Osoba zgłaszająca 5:

Kandydat:

Zdjęcie kandydata:

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu Polak Roku w Belgi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszeń kandydatów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)