8 Edycja Konkursu Polak Roku w Belgii


POLACY ROKU 2015

Już po raz ósmy wręczono w Brukseli statuetki „Polak Roku w Belgii”. Tegoroczną nagrodę specjalną otrzymała doktor Zofia Kułakowska. Uroczysta gala odbyła się 10 listopada w brukselskim Teatrze Wolubilis.

Konkurs „Polak Roku w Belgii” jest organizowany przez Radę Polonii Belgijskiej, Ambasadę RP w Brukseli oraz organizacje Emigracja Polska i Polish Expat Network. Ma on na celu uhonorowanie Polaków, mieszkających w Belgii, którzy poprzez swoją pracę odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach.  W tym roku nagrody przyznano w pięciu kategoriach: Kultura i Nauka, Działalność Gospodarcza, Działalność Społeczna, Nagroda Internautów oraz Nagroda specjalna.

Na wspólny wniosek Prezesa Rady Polonii Belgijskiej  oraz Ambasadora RP w Królestwie Belgii została przyznana Nagroda Specjalna dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii. Nagrodę tę otrzymała doktor Zofia Kułakowska, neuropediatra, wybitna specjalistka od schorzeń dzieci z porażeniem mózgowym. Pani Zofia Kułakowska znalazła się podczas II wojny światowej poza granicami kraju. Po wojnie ukończyła we Francji studia medyczne. Na początku lat 50-tych zamieszkała w Belgii, gdzie kontynuowała karierę jako specjalista w zakresie neurologii dziecięcej. Jest autorką wielu książek i publikacji naukowych. Przez lata wraz z mężem Janem Kułakowskim, pierwszym ambasadorem RP przy Wspólnotach Europejskich  i późniejszym Głównym  Negocjatorem członkostwa Polski w UE, aktywnie promowała polską kulturę i historię wśród Belgów oraz w  międzynarodowych kręgach Brukseli.

Nagrodę za działalność gospodarczą otrzymał Wojciech Pawlus, dyrektor belgijskiego oddziału Comarch, producenta i dostawcy innowacyjnych systemów informatycznych. Beneluks jest jednym z kluczowych rynków, gdzie firma odnosi wiele sukcesów. Comarch jest postrzegany jako jeden z najbardziej innowacyjnych graczy IT obecnych na międzynarodowym rynku.

Nagrodę za działalność społeczną otrzymał Michał Kuśmiderski, który stworzył pierwszą w Antwerpii grupę trzeźwościową dla Polaków. Jest również współzałożycielem „Polonijnego Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości”, które powstało w 2008 roku.

W kategorii Kultura i Nauka nagrodę otrzymała Justyna Napiórkowska, współwłaścicielka Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, placówki istniejącej w Brukseli od 2011 roku. Laureatka prowadzi cykl wykładów poświęconych sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Polski.
Nagrodę Internautów otrzymał Adam Snarski, pełnomocnik Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, koordynator Kliniki Prawa i założyciel autorskiego portalu dla Polonii i Klubu Polaka. Prowadzi zajęcia dla dzieci w Akademii Małego Prawnika w Domu Polskim.

Podczas wieczoru wystąpili Amiri Diop West, Julia Szproch, Barbara Drążkowska i Joanna Pszczoła. Galę zakończył koncert zespołu The ThreeX – polskiej grupy, w której skład wchodzi trzech instrumentalistów.

  • Snarski Adam - 835
  • Nowak Kacper - 376
  • Lazar Pola - 292
  • Napiórkowska Justyna - 210
  • Drążkowska Barbara - 193
  • Urbaniak Tomasz - 170
  • Miklaszewska Jolanta Maria - 168
  • Majewski Michel - 146
  • Daskalia - 95

 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy  poinformować, że dzięki naszym partnerom oraz zbiórce pieniędzy prowadzonej przez Radę Polonii Belgijskiej, podczas tegorocznej edycji Wieczoru Galowego Polak Roku w Brukseli udało się zebrać 5 572,80 euro, które zostaną w całości przekazane Poradni Informacyjno-Konsultacyjnej dla Dziecka i Rodziny polonijnej w Antwerpii i Brukseli.


NAGRODA SPECJALNA

zofia kulakowska

Zofia Kułakowska

Pani Zofia Kułakowska znalazła się podczas II wojny światowej poza granicami kraju. Po wojnie ukończyła we Francji studia medyczne. Na początku lat 50-tych zamieszkała w Belgii, gdzie kontynuowała karierę jako specjalista w zakresie neurologii dziecięcej.

Doktor Kułakowska zajmowała się przede wszystkim problemami rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego. Wypracowała terapię psychomotoryczną, którą z sukcesem zaadoptowała również do polskich warunków dzięki organizowanym w Belgii kursom kierowanym dla lekarzy z Polski. Przez 7 lat pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Neuropediatrów w Belgii. Swoją belgijską karierę zawodową łączyła z konsultacjami udzielanymi  w polskim Instytucie Matki i Dziecka.

W 2004 r. nagrodzono ją Orderem ECCE HOMO za walkę o przyszłość chorych dzieci oraz pobudzanie wrażliwości społecznej. Jest autorką wielu książek i publikacji naukowych.

Przez lata wraz z mężem Janem Kułakowskim, pierwszym ambasadorem RP przy Wspólnotach Europejskich  i późniejszym Głównym  Negocjatorem członkostwa Polski w UE, aktywnie promowała polską kulturę i historię wśród Belgów oraz międzynarodowych kręgach Brukseli. W dniu 16 września br. Pani Doktor Zofia Kułakowska odebrała w Ambasadzie RP w Brukseli, z rąk Ambasadora Artura Harazima Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

firma comarch

Firma COMARCH – Wojciech Pawlus

Comarch jest producentem i dostawcą innowacyjnych systemów informatycznych. Szefem w Belgii jest Wojciech PAWLUS.
Od 1993, Comarch pomaga klientom na całym świecie w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom IT. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla różnych branż, takich jak telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, handel, usługi, administracja publiczna i służba zdrowia.

Comarch jest postrzegany jako jeden z najbardziej innowacyjnych graczy IT obecnych na międzynarodowym rynku – więcej niż 10% przychodów jest każdego roku inwestowane w działania badawczo-rozwojowe. Obecnie, Comarch jest globalnym producentem oprogramowania z polskimi korzeniami, który z sukcesem zrealizował ponad 4000 projektów w ponad 40 krajach.

Firma rozwija się bardzo dynamicznie i posiada ponad 70 lokalizacji na całym świecie, od Chile do Kuala Lumpur w Malezji. Beneluks jest jednym z kluczowych rynków, gdzie firma odnosi wiele sukcesów. Comarch rozwija tutaj swoją aktywność z oddziałów w Brukseli, w Luksemburgu i zdobywa każdego roku nowych klientów.

Między innymi, Comarch z sukcesami prowadzi projekty dla tak renomowanych korporacji jak ING Belgium, ERGO, Delta Lloyd Life, KPN, Base, BP, Brussels Airlines i wiele innych.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

kusmiderski michal

Michał Kuśmiderski

Urodził się 1954r w Kraśniku. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki. W Belgii przebywa od 1999r. W tym też roku zapoczątkował spotkania z osobami mającymi problem alkoholowy.

Stworzył pierwszą w Antwerpii grupę trzeźwościową dla Polaków. Organizuje dla tej grupy spotkania z terapeutami i osobami doświadczonymi w tej dziedzinie. Współorganizuje wyjazdy do Centrum Oazowego w Carlsbergu, gdzie podczas zjazdów trzeźwościowych spotykają się ludzie z całej Europy.

Jest również współzałożycielem “Polonijnego Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości”, które powstało w 2008r. Wszyscy zawsze mogą liczyć na bezinteresowną pomoc ze strony Pana Michała. Jest osobą bardzo skromną i wzorem do naśladowania.

KULTURA I NAUKA

justyna napiorkowska

Justyna Napiórkowska

Justyna Napiórkowska jest współwłaścicielką Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, placówki istniejącej w Brukseli od 2011 roku. Jest doktorantką z zakresu międzynarodowego rynku sztuki oraz absolwentką szkół w Paryżu, Florencji, Oksfordzie oraz Warszawie. W Brukseli prowadzi cykl wykładów poświęconych sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Polski.

Za zasługi w promowaniu polskiej kultury i sztuki 21 marca 2015 roku została odznaczona w Brukseli przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi „za zasługi w promowaniu polskiej kultury i sztuki”.

POLAK ROKU INTERNAUTÓW

adam snarski

Adam Snarski

Adam Snarski do Belgii przyjechał w 2009 roku. Tu rozpoczął studia na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Warszawa, Wydz. Zamiejscowy w Brukseli. I ten właśnie krok stał się początkiem sześcioletniej już brukselskiej drogi poprzez naukę, kulturę, działalność woluntarystyczną jak też prawniczą.

Lider grupy, szef rady studenckiej, a dziś, Pełnomocnik EWSPA- współtworzy miejsce edukacji polonii w Belgii. Koordynator Kliniki Prawa (z potrzeby serca poprzez projekt pomaga w sprawach prawniczych Polonii w Belgii) ucząc i pokazując polskim studentom, jak ważną jest pomoc pro bono drugiemu Polakowi na obczyźnie. Adam Snarski nie zostawia nikogo bez pomocy. Założyciel autorskiego portalu dla Polonii- Informacyjna Platforma Spotkań Alternatywnych dla Polonii w Belgii.

Stworzył autorski zespól ludzi kreatywnych, którym dal możliwość działania i rozwijania swoich pasji przebywając na obczyźnie. Zawsze otwarty na nowych ludzi i nowe projekty. Zrzesza ludzi, promuje kreatywnych Polaków mieszkających w Belgii bez względu na wiek. Ostatnio wypromował Damiana Basińskiego, którym zainteresowała się Telewizja Polska. Organizator i twórca spotkań poetyckich otwartych dla Belgów jak i Polaków, spotkań tematycznych jak np., dzień dziecka dla polskich dzieci, kiermaszy sezonowych, które pokazują produkty i kulturę polska, organizuje konferencje tematyczne. Twórca Klubu Polaka. Twórca dużego, autorskiego oraz cyklicznego projektu na skalę międzynarodową o nazwie Twórczy Deptak Polonii- gdzie promuje polską kulturę, sztukę, naukę i biznes.

Pomaga w tworzeniu ośrodka psychologiczno- prawnego służącego rodakom. Najbliższym projektem jest stworzenie teatru offowego. Prowadzi zajęcia dla dzieci w Akademii Małego Prawnika w Domu Polskim. Swoją pasją zaraża innych i sprawia, że ludzie chcą się rozwija.