4 Edycja Konkursu Polak Roku w Belgii

17 czerwca 2011 roku na deskach teatru Saint Michel w Brukseli stanęli laureaci czwartej edycji konkursu Polak Roku w Belgii. Tej prestiżowej imprezie w tym roku towarzyszyło dodatkowo głosowanie internetowe, w którym każdy mógł oddać głos na swojego kandydata.
Co roku impreza budzi olbrzymie emocje. Statuetka Polaka Roku znalazła się dotychczas w rękach kilkunastu wybitnych osobistości. Dzięki niej możemy wyrazić swój szacunek czy też podziw dla ludzi, którzy w polskiej wspólnocie w Belgii zaznaczyli się w sposób szczególny. Do kilkunastu znakomitych laureatów poprzednich edycji konkursu dołączyli następni, nie mniej wybitni.
Wybory spośród równych sobie wyróżniających się Polaków są zawsze sprawą trudną, bywa, że kontrowersyjną. Konkurs Polak Roku w Belgii jest swego rodzaju kompromisem: oddaje honor aktywnym członkom wspólnoty, honorując równocześnie zasłużonych, co nie zawsze pokrywa się ze sobą w czasie. Dlatego też z jednej strony statuetki trafiają do rąk laureatów za całokształt, ale też i za bardziej konkretny fakt polonijnego życiorysu.
Galę zawsze zaszczycają gwiazdy polskiej estrady, w zeszłym roku wysłuchaliśmy mocnego uderzenia Budki Suflera, w tym obejrzeliśmy liryczny koncert, w którym udział wzięli: Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek i genialny akordeonista Marcin Wyrostek.

Działalność gospodarcza

magabel
Agnieszka Czeczko ur. 2 listopada 1976r., wykształcenie ekonomiczne. Zamężna, dwoje dzieci. Od 4 lat współwłaścicielka firmy MAGABEL SERVICES SPRL oraz współorganizatorka CENTRUM EDUKACJI I KULTURY POLSKIEJ oraz dwutygodnik PLUS
Magdalena Gmiter ur. 11 maja 1977, absolwentka zarządzania, zamężna, 1 dziecko. Wraz z Agnieszka Czeczko od 4 lat kieruje firmą MAGABEL SERVICES SPRL, jest również współtwórczynią CENTRUM EDUKACJI I KULTURY POLSKIEJ oraz dwutygodnik PLUS.

Działalność Społeczna

stefcia
Stefania Ludwikowski urodziła się w 1943 r. w Limburgii. Po ukończeniu studiów w 1964 r. w Wyższej Szkole Handlowej pracowała, jako nauczycielka. Jest mężatką i matką dwojga dzieci. W roku 2000 przeszła na emeryturę, w dalszym ciągu jednak prowadzi aktywną działalność społeczną w środowisku polonijnym.
Można śmiało powiedzieć, że Pani Stefania Ludwikowski była i jest czynnie zaangażowana w działalność społeczną na rzecz środowiska polsko-polonijnego w Belgii. Udziela się w wielu organizacjach polonijnych, bierze udział, organizuje i współorganizuje przedsięwzięcia i akcje na rzecz tego środowiska i jego różnych grup wiekowych. Jest zawsze otwarta i gotowa wesprzeć swoim doświadczeniem i swoja pracą nowe inicjatywy. Przykład z ostatnich miesięcy to stworzenie struktur harcerstwa polskiego w Brukseli.
Sama o sobie mówi skromnie „ staram się tylko być pożyteczna”.

Kultura

andrzejgrudzienSolista, kameralista, koncertmistrz Opery Królewskiej, profesor Konserwatorium Królewskiego w Brukseli i Liège oraz na Akademii Muzycznej w Dinant.
W latach 90 został udekorowany przez rząd belgijski Krzyżem Kawalerskim Orderu Leopolda II za całokształt swojej pracy artystycznej. W 2007 r. wraz z młodą orkiestrą studencką wykonał w Niemczech i Belgii koncerty m.in z muzyka G.Bacewicz, oraz z kwartetem skrzypcowym dal kilka koncertów w rożnych miastach Belgii prezentując współczesną muzykę polską. W 2008 roku jego ostatnia płyta z kwartetami Emile Goué została uhonorowana przez francuska prasę 4 diapozonami. W tym roku p. Grudzień zakończył oficjalnie karierę, jako Koncertmistrz Opery w Liège i przeszedł na emeryturę.

Nagroda Internautów zespół Czarna Góra

czago002
Czarna Góra” jest kapelą góralską, która powstała w Genk (w Limburgii) w 1997 r. W skład zespołu wchodzi pięciu Polaków: Adam Brodziński (altówka,wokal), Koen Łukaszczyk (I skrzypce), Janek Kuczek (kontrabas), Stefan Surowiec (II skrzypce), Zbigniew Strzemiecki (akordeon). Mimo, iż członkowie zespołu mieszkają W Belgii od 3 pokoleń, nadal doskonale pamiętają o swoich korzeniach, z dumą pielęgnując i szerząc kulturę i tradycję swoich przodków. Ich muzyka to folklor mający swe korzenie w polskich górach Tatrach i Beskidach. Cały repertuar składa się z pieśni typowo folklorystycznych. Muzykę ta cechuje rytmiczność i dynamiczność, a także bogactwo; widoczny jest wpływy innych kultur: czeskiej, słowackiej, cygańskiej, węgierskiej i rumuńskiej.
„Czarna Góra” występuje na wielu ważnych dla Polaków uroczystościach i imprezach kulturalnych podtrzymując polskie tradycje góralskie. Wielokrotnie wystąpili też przed publicznością belgijska i międzynarodową dając szansę odkrycia i poznania polskiej kultury i tradycji. W roku ubiegłym wystąpili podczas Gali „Polak Roku” oraz jako support przed koncertem „Budki Suflera” w Brukseli.

Osobowość Roku

mrozowska
Zofia Mrozowska pochodzi z Michalina, dziś tereny Białorusi, ur.10 kwietnia 1921r. w Warszawie. Gimnazjum w Słonimiu ukończyła przed II-gą wojną światową, z kolegą Bohdanem Mrozowskim, późniejszym jej mężem i współpracownikiem.
Jej działalność rozpoczęła się zaraz po zakończeniu II wojny światowej i trwa nieprzerwanie do dziś, czyli do roku 2011, w którym to pani Zofia , 10 kwietnia kończy 90-ty rok życia. Mimo tak sędziwego wieku działa dalej bardzo aktywnie. Jest wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym ”Wolnego Słowa”, kwartalnika organizacji polskich w Belgii, Prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii, współtwórcą i wiceprezesem Biblioteki Polskiej, organizatorem spotkań poświęconych zachowaniu pamięci o historii Polski i jej obywatelach. Pani Mrozowska to aktywny uczestnik wszystkich wydarzeń dotyczących Narodu Polskiego, zarówno tych radosnych jak i smutnych. Jest strażnikiem pamięci powoli odchodzących od nas Polaków, którzy często długie lata swojego życia spędzili w Belgii, dając przykład godnego obrazu Polaka.
Konkurs „Polak Roku w Belgii” ma swój cel, a jest nim ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terenie Belgii, docenienie jego działalności i ukazanie tego jako sukces.
Uhonorowanie p. Zofii Mrozowskiej za jej pracę, osobowość postawę i nieprzerwaną aktywność przekaże młodszemu pokoleniu przebywających tu Polaków, że można tak dużo, aż tak wiele zrobić. Młodzi potrzebują autorytetów. Pani Zofia jest autorytetem dla tych, którzy sie z nią zetknęli, to wzór dla młodych pokoleń. Pani Mrozowska, jak wielu z nas dziś, rozpoczynała swoje młode życie w Belgii. Tu zdobywała wykształcenie, pracowała, całe życie działała społecznie na rzecz kultury, tradycji i wartości drogich Polakom.
Przyznanie p. Zofii Mrozowskiej tej nagrody, będzie uhonorowaniem jej pracy i wysiłków przez 60-siąt lat nieustannie świadczonej na rzecz dobrego imienia Polaka w Belgii i na Świecie.