Over de wedstrijd

Logo-nl

 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Raad van de Poolse Gemeenschap van België (verder de Raad genoemd), met zetel in de Baron de Castrostraat 46, 1040 Brussel, in samenwerking met de Consulaire Afdeling van de Ambassade van de Republiek Polen in het Koninkrijk België (verder de Consulaire Afdeling genoemd) en de volgende organisaties: Poolse Emigratie, Polish Expat Network (PEN).

De personen die in het kader van deze wedstrijd genomineerd worden, is het goed vergaan in België. Maar de wedstrijd beloont dat succes onder bepaalde voorwaarden. De winnaars moeten (behalve voor de Prijs van de Polonia) van Poolse afkomst zijn, vindingrijk en goed geïntegreerd in de Belgische realiteit. Volgens de bedenkers van de wedstrijd moet hun voorbeeld enerzijds een stimulans zijn voor andere emigranten en anderzijds een positief beeld van de Polen in het buitenland geven. In zijn toespraak ter afsluiting van het officieel gedeelte van de gala-avond in 2009 stelde de heer Piotr Wojtczak, hoofd van de consulaire afdeling van de Poolse ambassade in België, vast dat wij ons absoluut niet hoeven te schamen voor het feit dat wij tot deze boeiende natie behoren. En zo vatte hij ook in een zin de achterliggende idee van de wedstrijd en de gala-avond samen: uiteindelijk is dit evenement de uitdrukking van een steeds sterker wordend gevoel van wat we met een hoogdravende term onze nationale trots kunnen noemen. De inspanningen die mensen die in het buitenland verblijven leveren om zich enerzijds in hun nieuwe milieu te integreren, maar anderzijds ook hun roots niet te verloochenen, verdient ieders waardering. En dat mag luidop gezegd worden. Deze prijs is ons eerbetoon aan al die inspanningen. Sommige vinden zo’n gala-avond in Hollywood-stijl misschien enigszins overdreven, maar het is, om het met een parafrase van de filmregisseur Stanisław Bareja te zeggen, een gala-avond die op maat van onze mogelijkheden georganiseerd is.

 

DE PRIJS VAN DE POLONIA

– de kandidaten kunnen personen zijn die geen Poolse onderdanen of van Poolse afkomst zijn, maar zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Polen en de Polen, de Poolse gemeenschap en de Belgisch-Poolse samenwerking op sociaal, cultureel, educatief of wetenschappelijk vlak.

DE PRIJS VAN DE INTERNETGEBRUIKERS

– tussen de kandidaten uit de bovenstaande categorieën kunnen de intergebruikers de laureaat in de categorie „Prijs van de Internetgebruikers” kiezen door via het internet deel te nemen aan de stemming die door de jury op de website van de wedstrijd wordt bekendgemaakt.