Zgłoszenie kandydata

Ogólne zasady Konkursu

1. Kandydatami mogą być obywatele polscy, osoby polskiego pochodzenia lub, w przypadku Nagrody Polonii, obywatele innych państw zamieszkali na terytorium Królestwa Belgii.

2. Kandydatami nie mogą być pracownicy polskich placówek dyplomatycznych.

3. Kandydatami nie mogą być również laureaci wcześniejszych edycji konkursu.

4. Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia, związki, grupa co najmniej 5 osób oraz organizator konkursu na formularzu zgłoszeniowym. Każde zgłoszenie powinno zawierać notę informacyjną o kandydacie wraz z uzasadnieniem (wg wzoru).

5. Rada dokonuje weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym.

Przeczytaj cały regulamin.

Osoba zgłaszająca:

Osoba zgłaszająca 2:

Osoba zgłaszająca 3:

Osoba zgłaszająca 4:

Osoba zgłaszająca 5:

Kandydat:

Zdjęcie kandydata:

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu Polak Roku w Belgi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszeń kandydatów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)